2015/02/11

midnight la la la la ・・ 2014 Exhibitionmidnight la la la la ・・ 
2014 Exhibition by Jun Tada, Kiyok Sakata
Books & Gallery POPOTAME